سخنرانی| آیت الله اراکی: مفهوم امامت مهمترین بنیان برای تمدن اسلامی است.

آیت الله اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امامت از مهمترین مفاهیمی است که تمدن و اندیشه اسلامی برای ایجاد جامعه اسلامی صالح بر آن تکیه می کند و قرآن بر آن تاکید بسیاری کرده است، اظهار داشت: امامت به اندیشه شیعه مختص نیست بلکه مفهومی اسلامی و قرآنی عام است.

به گزارش روابط عمومی دفتر آیت الله اراکی، معظم له  ضمن حضور و ایراد سخنرانی در کنفرانس «شعاع تمدنی مقام امام رضا علیه السلام» که به مناسبت میلاد امام رضا علیه اسلام به صورت مجازی برگزار شد به نقش امام رضا علیه اسلام در تبیین مفهوم امامت و تاثیر آن در صیانت از تمدن اسلامی اشاره کردند.

ایشان افزود: از مهمترین مفاهیمی که تمدن و اندیشه اسلامی برای تشکیل جامعه صالح بر آن تکیه می کند، و همچنین قرآن تاکید بسیاری بر آن دارد ولی متاسفانه در اندیشه مسلمانان و منابع فکری آنان از آن غفلت شده است موضوع امامت است، وی همچنین اظهار داشت: مساله امامت مختص به اندیشه شیعه نیست بلکه مفهومی اسلامی و قرآنی عام است.

آیت الله اراکی با اشاره به آیه کریمه: «وإذ ابتلى إبراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال إنی جاعلک للناس إماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین»، تصریح کرد: این آیه کریمه به موضوع استمرار امامت در فرزندان ابراهیم (ع) اشاره می کند ولی ظالمان را از آن استثنا می کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: آیه های قرآنی زیادی مفهوم امامت و جزییات آن را شرح می دهند که از جمله آن می توان به آیه مبارکه:  وجعلنا منهم أئمه یهدون بأمرنا لما صبروا وأوحینا إلیهم فعل الخیرات» اشاره کرد که به جوهر تمدن اسلامی می پردازد، همچنین آیه: «وأوحینا إلیهم فعل الخیرات وإقامه الصلاه وإیتاء الزکاه وکانوا لنا عابدین»، جامعه صالحی که بر اساس امامت اللهی بنا شده است را شرح می دهد.

آیت الله اراکی بیان کرد:مفهوم امامت یک ابتکار قرآنی است، لذا امام رضا (ع) مبتکر این مفهوم و به وجود آورنده حقیقت امامت نیست ولی ایشان مفسر، شرح دهنده، معلم و تبیین کننده این مفهوم هستند. مفهوم امامت از اندیشه مسلمانان حذف شده است و لذا در اینجا بنده از اندیشمندان مسلمان که در عرصه های مختلف علمی و معارف اسلامی سخن گفته اند گلایه می کنم که چرا به این مفهوم عظیم توجه نداشته اند؛ مفهومی که بدون آن جامعه صالح امکان تحقق ندارد.

آیت الله اراکی تصریح کرد: امام رضا (ع) توانست از فرصتی که در اختیار او گذاشته شده بود استفاده کرده و مفهوم امامت را شرح و بسط دهد، البته چنین فرصتی برای امامان پیشین مهیا نشده بود.

ایشان با اشاره به حدیثی از امام رضا (ع) که شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا با سند صحیح نقل کرده است، گفت: امام رضا (ع) در این حدیث مفهوم امامت و نقش آن در ایجاد جامعه صالح را شرح داده و ژرفای این موضوع، ابعاد و ارکان آن را برای اولین بار در تاریخ توضیح داده است.

آیت الله اراکی با تاکید بر ضرورت توجه مسلمانان به بررسی متن این حدیث و توجه ویژه به مضمون و مفهوم آن برای عمل به معانی آن گفت: اگر جامعه اسلامی به مفهوم امامت و لوازم آن توجه می کرد و به آن عمل می کرد اکنون وضعیت جامعه اسلامی به صورت فعلی که دچار مشکلاتی مانند تفرقه، فقر، جهل، گمراهی و بسیاری از مشکلات دیگر است نبود؛ مشکلاتی که حل آنها برای بسیاری از رهبران مسلمان بسیار سخت شده است.

ایشان در پایان با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (قدس) و ادامه آن به دست امام خامنه ای، تصرح کرد: امام خمینی (قدس) توانست برای اولین بار جامعه ای اسلامی مبتنی بر مفهوم امامت بنا کند.

آیت الله اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امامت از مهمترین مفاهیمی است که تمدن و اندیشه اسلامی برای ایجاد جامعه اسلامی صالح بر آن تکیه می کند و قرآن بر آن تاکید بسیاری کرده است، اظهار داشت: امامت به اندیشه شیعه مختص نیست بلکه مفهومی اسلامی و قرآنی عام است.

 

به گزارش روابط عمومی دفتر حضرت آیت الله اراکی، حضرت آیت الله اراکی ضمن حضور و ایراد سخنرانی در کنفرانس «شعاع تمدنی مقام امام رضا علیه السلام» که به مناسبت میلاد امام رضا علیه اسلام به صورت مجازی برگزار شد به نقش امام رضا علیه اسلام در تبیین مفهوم امامت و تاثیر آن در صیانت از تمدن اسلامی اشاره کردند.

ایشان افزود: از مهمترین مفاهیمی که تمدن و اندیشه اسلامی برای تشکیل جامعه صالح بر آن تکیه می کند، و همچنین قرآن تاکید بسیاری بر آن دارد ولی متاسفانه در اندیشه مسلمانان و منابع فکری آنان از آن غفلت شده است موضوع امامت است، وی همچنین اظهار داشت: مساله امامت مختص به اندیشه شیعه نیست بلکه مفهومی اسلامی و قرآنی عام است.

آیت الله اراکی با اشاره به آیه کریمه: «وإذ ابتلى إبراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال إنی جاعلک للناس إماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین»، تصریح کرد: این آیه کریمه به موضوع استمرار امامت در فرزندان ابراهیم (ع) اشاره می کند ولی ظالمان را از آن استثنا می کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: آیه های قرآنی زیادی مفهوم امامت و جزییات آن را شرح می دهند که از جمله آن می توان به آیه مبارکه:  وجعلنا منهم أئمه یهدون بأمرنا لما صبروا وأوحینا إلیهم فعل الخیرات» اشاره کرد که به جوهر تمدن اسلامی می پردازد، همچنین آیه: «وأوحینا إلیهم فعل الخیرات وإقامه الصلاه وإیتاء الزکاه وکانوا لنا عابدین»، جامعه صالحی که بر اساس امامت اللهی بنا شده است را شرح می دهد.

آیت الله اراکی بیان کرد:مفهوم امامت یک ابتکار قرآنی است، لذا امام رضا (ع) مبتکر این مفهوم و به وجود آورنده حقیقت امامت نیست ولی ایشان مفسر، شرح دهنده، معلم و تبیین کننده این مفهوم هستند. مفهوم امامت از اندیشه مسلمانان حذف شده است و لذا در اینجا بنده از اندیشمندان مسلمان که در عرصه های مختلف علمی و معارف اسلامی سخن گفته اند گلایه می کنم که چرا به این مفهوم عظیم توجه نداشته اند؛ مفهومی که بدون آن جامعه صالح امکان تحقق ندارد.

آیت الله اراکی تصریح کرد: امام رضا (ع) توانست از فرصتی که در اختیار او گذاشته شده بود استفاده کرده و مفهوم امامت را شرح و بسط دهد، البته چنین فرصتی برای امامان پیشین مهیا نشده بود.

ایشان با اشاره به حدیثی از امام رضا (ع) که شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا با سند صحیح نقل کرده است، گفت: امام رضا (ع) در این حدیث مفهوم امامت و نقش آن در ایجاد جامعه صالح را شرح داده و ژرفای این موضوع، ابعاد و ارکان آن را برای اولین بار در تاریخ توضیح داده است.

آیت الله اراکی با تاکید بر ضرورت توجه مسلمانان به بررسی متن این حدیث و توجه ویژه به مضمون و مفهوم آن برای عمل به معانی آن گفت: اگر جامعه اسلامی به مفهوم امامت و لوازم آن توجه می کرد و به آن عمل می کرد اکنون وضعیت جامعه اسلامی به صورت فعلی که دچار مشکلاتی مانند تفرقه، فقر، جهل، گمراهی و بسیاری از مشکلات دیگر است نبود؛ مشکلاتی که حل آنها برای بسیاری از رهبران مسلمان بسیار سخت شده است.

ایشان در پایان با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (قدس) و ادامه آن به دست امام خامنه ای، تصرح کرد: امام خمینی (قدس) توانست برای اولین بار جامعه ای اسلامی مبتنی بر مفهوم امامت بنا کند.

مورخ: 9 تیر 1400

, , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
سخنرانی آیت الله اراکی: تمدن کنونی استعدادهای بشر را خفه کرده است
نوشتهٔ بعدی
کتاب “در مکتب پدر” با ویراست جدید به چاپ رسید.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance