کل رایه ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت

کل رایة ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت
[aparat id=”On1bp” width=”700″]

مقایسۀ قیام های طاغوتی با قیام زید و تشابه آن با انقلاب اسلامی ایران

, , ,
نوشتهٔ پیشین
ما با تحریم خو گرفته ایم …
نوشتهٔ بعدی
رسالت حوزه های علمیّه

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance