ملکیه المعادن فی فقه الاسلامی

کتب

ملکیه المعادن فی فقه الاسلامی

موضوع کتاب: معدن و ذخایر معدنی (فقه)
ناشر: مجمع الفکر الإسلامی
نوبت و تاریخ چاپ: اول – 1434 قمری = 1392

این کتاب دربر دارنده 4 فصل می‌باشد. ایشان ابتدا به تعریف «معدن» از دیدگاه لغویین، سپس به تعریف آن از دیدگاه فقها پرداخته‌اند و در ادامه به تبیین مالکیت معادن اصلی و معادن عرضی و همچنین ادله داله بر مالکیت معادن را مورد بررسی قرار داده‌اند.
ایشان از «حیازه»، «احیاء»، «اقطاع» و «النُّحْل» به عنوان اسباب مالکیت اولیه نام برده و به تشریح آنها پرداخته‌اند.
مؤلف در فصل چهارم، مالکیت معادن در سایه حکومت و دولت اسلامی را به بحث گذاشته است.
لازم به ذکر است این کتاب توسط انتشارات مجمع اندیشه اسلامی (مجمع الفکر الاسلامی) به چاپ رسیده است.

, , , ,
نوشتهٔ پیشین
امامت در قرآن کریم؛ تبیین نظریه گزینش الهی امام
نوشتهٔ بعدی
آزادی و علّیّت در فلسفۀ اسلامی معاصر و فلسفۀ معاصر مغرب زمین

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance