پیام انگلیسی آیت الله اراکی به حق طلبان و عدالتخواهان جهان

یام انگلیسی حضرت آیت الله محسن اراکی (حفظه الله) ، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری به حق طلبان و عدالتخواهان جهان

 

 

پیام انگلیسی حضرت آیت الله محسن اراکی (حفظه الله) ، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری به حق طلبان و عدالتخواهان جهان

امید می رود با تداوم این جنبش عدالتخواه، رژیم اختاپوسی آمریکا که همه مردم جهان را همچون جورج فلوید از نفس کشیدن محروم کرده است، نابود شود . . .

بستن