چاپ جلد چهارم از کتاب اصول فقه نوین

با استعانت از خدای متعال و در ظل عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) مجلد چهارم از مجموعۀ اصول فقه نوین به قلم حضرت آیت الله اراکی توسط انتشارات مجمع الفکر الإسلامی به زیور طبع آراسته شد.

 

با استعانت از خدای متعال و در ظل عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) مجلد چهارم از مجموعۀ اصول فقه نوین به قلم حضرت آیت الله اراکی توسط انتشارات مجمع الفکر الإسلامی از چاپ خارج شد.

قابل ذکر است که ۳ مجلد قبلی این کتاب، پیشتر توسط انتشارات مجمع الفکرالاسلامی به چاپ رسیده است.
در مجلد سوم بخشی از جهات مربوط به دلالت هیئت امر مورد بحث قرار گرفت، از جمله:
جهت اول: چگونگی دلالت هیئت امر بر طلب؛
جهت دوم: منشأ دلالت امر بر وجوب؛
جهت سوم: دلالت جمل خبریه بر انشاء امری؛
جهت چهارم: دلالت هیئت امر بر نوع وجوب.

در این مجلد استاد معظم دربارۀ جهت پنجم )مباحث دلالت امر بر کیفیت واجب( به بحث ‌پرداخته‌اند.
در ادامۀ مطالب استاد معظم به تبیین و توضیح مباحث ذیل می‌پردازد:
قواعد دلالت هیئات مفردات؛
قواعد دلالت هیئات جمل؛
قواعد دلالت دلیل غیر لفظی.

 

بستن