کلیپ دولت اسلامی

بیانات حضرت آیت الله اراکی (دامت برکاته) در سلسله جلسات نظام حکمرانی دینی در جمع مسئولان ، مدیران و اساتید دانشگاه

بستن