صوت و متن این درس را می توانید در این قسمت دانلود کنید:

, , ,
نوشتهٔ پیشین
درس خارج فقه فرهنگ سال تحصیلی 1395-1394 جلسه 10
نوشتهٔ بعدی
10- فضای سبز(1) – 94/12/6

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance