چه بسا واجب می شد…

[aparat id=”vDdKM” width=”700″]

سخنرانی دربارۀ انفاق

 

 

 

, , ,
نوشتهٔ پیشین
خیانت بزرگ
نوشتهٔ بعدی
ولایتی که همراه با برائت نباشد ولایت نیست

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance