دو کتاب نظریه حکومت در اسلام و فقه عمران شهری مجلد اول توسط نشر ناب ماندگار تجدید چاپ شد

مجلد اول کتاب فقه عمران شهری و همچنین کتاب نظریه حکومت در اسلام به قلم حضرت آیت الله اراکی«دامت برکاته» توسط نشر ناب ماندگار تجدید چاپ شد.


تاریخ: دوشنبه 30 دی 1398

تجدید چاپ دو کتاب نظریه حکومت در اسلام و فقه عمران شهری مجلد اول توسط نشر ناب ماندگار


 آنچه در کتاب فقه عمران شهری (مجلد اول) می‌خوانیم:

استاد معظم در این کتاب که متن درس خارج ایشان می‌باشد پس از تعریف شهر و بیان تاریخچۀ پیدایش شهر در منابع اسلامی و تبیین هویت شهر اسلامی به بیان کلیات نظام عمران شهری در بیست بخش می‌پردازند.
در این کتاب می‌خوانیم:
در شرایط کنونی که زندگی شهری می‌رود تا سراسر جامعۀ انسانی را دربرگیرد نظام عمران شهری از ضروری‌ترین مسائل و دغدغه‌های مدیران و مصلحان اجتماعی است، تا جایی که همگی اقرار دارند که یکی از مهم‌ترین نیازهای ضروری زندگی انسان معاصر نظام عمران شهری مناسبی است که بتواند از یک‌سو پاسخگوی نیازهای مادی انسان‌ها، و از سوی دیگر تأمین کنندۀ نیازهای روحی و درونی آنها باشد. نظام عمران شهری خوب می‌تواند در ایجاد آرامش و امنیت و تعالی اخلاقی و روانی انسان‌ها نقش مؤثر و بسزایی ایفا‌ کند.
در نظام عمران شهری اسلامی، فقه اسلامی است که محتوای ایدئولوژیک این نظام را تأمین می‌کند، و دانش فنّی مهندسی عمران است که تأمین کنندۀ شکل و قالب و صورت اجرایی این نظام است.

***************

 آنچه در کتاب نظریه حکومت در اسلام می‌خوانیم:

استاد معظم در این کتاب ضمن بیان عناصر حکومت و منبع پیدایش آنها با استناد به آیات فراوانی به حاکمیت مشروع در قرآن کریم می‌پردازد.
مؤلف محترم در بخش‌های دیگر از این کتاب به تفاوت حکومت دینی و حکومت دموکراتیک پرداخته، و در فصول پایانی کتاب، ضمن تبیین حاکمیت امامان الهی پس از پیامبر اعظم(ص) به حاکمیت فقهای عادل در دوران غیبت اشاره می‌فرماید.
در این کتاب می‌خوانیم:
حاکمیت در حکومت دینی، هدفمند است و تربیت انسان و هدایت او به‌ سوی ارزش‌های والا را بر عهده دارد،‌ اما حاکمیت در حکومت‌های دموکراتیک اهداف متعالی مشخصی ندارد و جز به میل و گرایش تصمیم‌گیران، التزام و پایبندی ندارد که آنها هم_ در بهترین برآورد _ نمایندگان مردم و ارادۀ ایشان هستند که هیچ تلازم قطعی بین این اراده و ارزش‌های والا و اهداف متعالی وجود ندارد.

, , , , ,
نوشتهٔ پیشین
مسائل عراق در نشست هیأت رئیسه جامعه مدرسین بررسی شد
نوشتهٔ بعدی
سفارشی تاریخی از رهبر معظم انقلاب: در دهه فجر بر سر در خانه ها پرچم جمهوری اسلامی بزنید

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance